ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > POWERGEDON 2019 za nami!

POWERGEDON 2019 za nami!

Reprezentacja Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, wzięła udział w III edycji wydarzenia pn. POWERGEDON, które odbyło się w dniach 3-5 czerwca 2019 r., w Pałacu i Folwarku w Łochowie k. Warszawy.

POWERGEDON 2019 pn. „Innowacje społeczne i współpraca międzynarodowa w edukacji” to trzecia edycja tego wydarzenia, które zostało zainicjowane na 60-lecie istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego, połączona z konferencją z okazji 5-lecia realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji projektów ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem wydarzenia było wsparcie instytucji w budowaniu dobrych relacji w zespołach projektowych tzw. team building, nawiązywanie współpracy międzyinstytucjonalnej, sprawdzenie oraz ulepszenie takich elementów jak praca zespołowa, podział obowiązków (delegacja zadań oraz ich realizacja), reagowanie w sytuacjach kryzysowych, motywacja do działania, wspólne rozwiązywanie problemów.

W ramach wydarzenia odbyła się wspomniana konferencja, poświęcona tematyce innowacji społecznych i mobilności ponadnarodowych. Spotkanie było doskonałą okazją do dyskusji nt. roli i znaczenia projektów w procesie budowania kapitału społecznego, rozwijania współpracy międzynarodowej oraz wymiany doświadczeń. W ramach konferencji można było również zapoznać się z Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE.

W zmaganiach sportowych wieńczących to wydarzenie wzięły udział drużyny, w skład których wchodziły osoby zaangażowane w realizację projektów mobilności (tj. pracownicy instytucji beneficjenta, członkowie zespołów projektowych), które są bądź były realizowane w ramach środków PO WER w sektorach Kształcenie i szkolenia zawodowe i/lub Edukacja szkolna i/lub Edukacja Dorosłych w latach 2014 – 2018.
Choć nie zajęliśmy miejsca na podium, to jak na 73 rywalizujące ze sobą zespoły wypadliśmy bardzo przyzwoicie! 😉
Współpracujemy z: