ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Rusza rekrutacja do projektu PO WER GR. II do BRNA!

Rusza rekrutacja do projektu PO WER GR. II do BRNA!

PO WER – Czechy – GR. II. Rusza rekrutacja!
3 grudnia 2018

Opis projektu:
– PROJEKT „Nauka w połączeniu z praktyką gwarancją lepszego startu w dorosłość!” (numer projektu 2017-1-PL01-KA102-037261) jest realizowany przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie  w ramach Programu POWER na zasadach Erasmus+. Partnerem czeskim jest szkoła Střední škola Polytechnická Brno, która specjalizuje się w nauce w branży budowlanej (głównie monter instalacji sanitarnych), jednak dzięki mocnej współpracy z innymi szkołami może umożliwić kontakt z innymi branżowymi szkołami.
– W projekcie weźmie udział 16 uczniów: 10 uczniów Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP we wszystkich branżach nauczanych w szkole oraz 6 uczniów Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Dzięki temu każdy uczeń naszej szkoły może wziąć udział w mobilności.
– Do opieki zostanie oddelegowanych 2 nauczycieli/opiekunów, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki
– Staż uczniów potrwa 2-tyg i obejmie praktyki w czeskich zakładach rzemieślniczych, centrach i placówkach kształcenia lub w szkołach.
– Termin wyjazdu: 24.03 – 06.04.2019 r.. Okres ten zaliczany jest jako okres praktyk zawodowych
– Miejsce: Brno, Czechy

 Zgłoszenie udziału w Projekcie:
– wypełnienie (elektronicznie), wydrukowanie, podpisanie, przedłożenie wychowawcy i pedagogowi szkolnemu w celu uzyskania opinii i podpisów oraz złożenie w Sekretariacie Szkoły Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania poniżej)
– zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji (do pobrania poniżej lub w Sekretariacie Szkoły),
– Po zakwalifikowaniu do Projektu OBOWIĄZKOWY udział w kursie przygotowawczym przed wyjazdem (językowym, kulturowym, który będzie odbywał się na terenie Szkoły).
– Termin składania Formularzy Zgłoszeniowych: 21.12.2018 r.
– Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie obok sekretariatu w dniu 11.01.2019 r.
– UWAGA: w projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w wyjeździe do Brna w 2018 r.

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIOWIE
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Szczegółowe informacje:
– Staż zagraniczny zapewni młodym ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w swojej specjalności na rynku czeskim. Po odbytym stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej;
– Zakwaterowanie – internat szkoły Střední škola polytechnická Brno; pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami
– Wyżywienie – śniadania i obiadokolacje, paczki żywieniowe na praktyki;
– zapewniamy ubranie robocze;
– każdy uczestnik otrzyma kieszonkowe;
– Program kulturowy obejmie zwiedzanie Brna, Pragi (do ustalenia).
– Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają CERTYFIKAT (w języku polskim i czeskim) potwierdzający nabyte umiejętności oraz międzynarodowy dokument EUROPASS.
Współpracujemy z: