ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

5 październik 2015r. był dla Izby dniem niezwykłym. To właśnie w tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej MIRiP, którą to zaszczycili swoją obecnością znamienici goście, m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkaniu przewodził Prezes Izby Janusz Kowalski wraz z Dyrektorem Rzemieślniczej Szkoły Elżbietą Kosacką.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz zaprzyjaźnionych instytucji: Zastępca Prezydenta ds. edukacji i sportu Katarzyna Cięciak, Społeczny doradca prezydenta ds. przedsiębiorczości Janusz Chwajoł, były Zastępca Prezydenta ds. Edukacji i Spraw Społecznych oraz Kurator Oświaty Elżbieta Lęcznarowicz, Komendant OHP Elżbieta Zajączkowska, Dyrektor Gimnazjum Nr 42 (nad którym MIRiP sprawuje patronat) Łukasz Pająk oraz Doradca Zawodowy Joanna Arciszewska.

 

Nie zabrakło również przedstawicieli rzemiosła i szkoły m.in. Zarządu Izby (Tadeusz Dąbrowski, Tadeusz Kurpiel, Ryszard Gola), władz Cechu Rzemiosł Różnych: Starszy Cechu Zofia Michalska, Podstarszy Cechu Beata Klepka, Komisji Oświaty (Katarzyna Grudzień, Grzegorz Adamski, Zbigniew Klich), Zastępcy Dyrektora ZSZ1 Pani Alina Czopek i Pani Małgorzata Gutkowska oraz pracowników Izby i nauczycieli.

 

Uroczystość ślubowania poprzedziła prezentacja przedstawiona przez zeszłorocznych stypendystów szkoły: Klaudię Kubiś i Bartka Oszywy. Po odsłuchaniu Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Rzemiosła Polskiego, uczniowie wygłosili rotę ślubowania, przyrzekając na sztandar MIRiP, sumienne wykonywanie uczniowskich obowiązków i godne reprezentowanie szkoły.

 

Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz pogratulował uczniom dobrego wyboru szkoły i podkreślił ogromne znaczenie rzemiosła i nauki w systemie Mistrz-Uczeń dla rozwoju gospodarki. Życzył władzom MIRiP dalszej odwagi w działaniu i docenił włożone starania w budowę szkoły. Podczas uroczystości odznaczył Prezesa Izby Janusza Kowalskiego Odznaką Honorową Primus in Agendo. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej, rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności Ministra Pacy i Polityki Społecznej.

W swoim wystąpieniu Pełnomocnik Prezydenta a jednocześnie rzemieślnik Pan Janusz Chwajoł jako ciekawostkę przedstawił uczniom swoją przygodę z budynkiem przy ul. Rzeźniczej 4 – sam jest absolwentem istniejącego kiedyś w tym budynku Zespołu Szkół Geologiczno – Górniczych.

 

Po uroczystości ślubowania zaproszeni goście spotkali się z gronem pedagogicznym i omówili najważniejsze kwestie dotyczące przyszłego funkcjonowania szkoły oraz wpisali się na pamiątkę do szkolnej Kroniki.

 

 
Współpracujemy z: