ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Spotkanie podsumowujące projekt „Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży – ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”

Spotkanie podsumowujące projekt „Szkolenie kadry inwestycją w kształcenie młodzieży – ku przyszłości nowoczesnego zduństwa”

W dniu 13.04.2018r. w auli naszej szkoły odbyło się seminarium podsumowujące, na które zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy projektu oraz goście, członkowie zrzeszonych w MIRiP cechów oraz Dyrektor, nauczyciele i uczniowie Szkoły Izby.

Podczas seminarium została pokazana prezentacja multimedialna ze zdjęciami oraz filmikami pokazującymi, w jaki sposób zduni zrzeszeni w Małopolskim Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych szkolili się w Austrii. Zrealizowany projekt to projekt typu „job shadowing”, czyli obserwacja metod i technik uczenia zawodu. Zaprezentowane zostały również nowe metody uczenia zawodu, o jakie poszerzyła się wiedza uczestników wymiany. Doświadczenia te zostały porównane z tym, w jaki sposób obecnie nauczany jest zawód zduna w Polsce. Uczestnicy projektu opowiadali jak wygląda praca zduna w Austrii, zwrócili uwagę jak ważna jest ekologia i ograniczanie emisji zanieczyszczeń przy budowie pieców w Austrii. Tak opracowane materiały zostały przekazane przedstawicielom branży zduńskiej i innych zrzeszonym w izbie.

Spotkanie to miało  na celu pokazanie sposobu kształcenia w Austrii i zachęcenie uczniów do udziału w projektach mobilności, które są bardzo ważnym elementem działania naszej szkoły. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli już w projektach realizowanych na zasadach Erasmus+ m.in. w Niemczech a już niedługo odbędą praktyki w Czeskim Brnie.

Na zakończenie spotkania odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatów potwierdzających udział w mobilności.

 
Współpracujemy z: