ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Szkolny etap Olimpiady Przedsiębiorczości

Szkolny etap Olimpiady Przedsiębiorczości

6 grudnia 2018 r. w naszej Szkole został przeprowadzony szkolny etap Olimpiady z Przedsiębiorczości. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Trendy na rynku kapitałowym”. Celem Olimpiady jest m.in. zwiększenie zainteresowania uczniów tematyką ekonomii, zarządzania przedsiębiorstwem, psychologii i etyki biznesu, przedsiębiorczości. Uczniowie w etapie szkolnym Olimpiady rozwiązywali test obejmujący 50 pytań o różnym stopniu trudności, a niepoprawne odpowiedzi skutkowały punktami ujemnymi.

Do etapu szkolnego przystąpiło 10 osób z następujących klas: 4 HE, 3 TE, 2 A uczących się w zawodach technik handlowiec i technik ekonomista. Najwyższe wyniki osiągnęli uczniowie:

  1. Rafał Chmielowski – klasa 3 TE,
  2. Kinga Ligęza – klasa 3 TE,
  3. Tomasz Kutek – klasa 4 HE,
  4. Kinga Frasik – klasa 4 HE.

O tym, kto dostanie się do etapu okręgowego, dowiemy się 3 stycznia 2019 r.

Renata Cisek
Współpracujemy z: