ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych i otwarcie nowej pracowni fryzjerskiej

Uroczyste Ślubowanie klas pierwszych i otwarcie nowej pracowni fryzjerskiej

15 października 2018 r. był szczególnym dniem w życiu naszej szkoły, ponieważ uczniowie, grono pedagogiczne i zaproszeni goście brali udział w ślubowaniu klas pierwszych Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP. Uroczystość zwieńczyło otwarcie nowej pracowni fryzjerskiej szkoły.

Spotkaniu przewodził Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Pan Janusz Kowalski wraz z Dyrektorem Szkoły – Panią Elżbietą Kosacką.

Na uroczystości gościliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji i Sportu Panią Katarzynę Król. Nie zabrakło również przedstawicieli rzemiosła i szkoły m. in. Zarządu Izby (p. Tadeusz Dąbrowski, p. Grzegorz Mielnicki, p. Andrzej Dębowski, p. Tadeusz Kurpiel, p. Alojzy Pabian, p. Maciej Zając), władz Cechu Rzemiosł Różnych: Starszy Cechu Pani Zofia Michalska, Dyrektor Cechu Pani Katarzyna Grudzień, Zastępcy Dyrektora Izby Pana Tomasza Kowalika, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej MIRiP Pana Marka Lasonia, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Krzysztofa Krawczyka, i oczywiście nauczycieli oraz uczniów.

Po odsłuchaniu Hymnu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej i Hymnu Rzemiosła Polskiego uczniowie wygłosili rotę ślubowania przyrzekając na sztandar MIRiP sumienne wykonywanie uczniowskich obowiązków i godne reprezentowanie szkoły.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście. Prezes Janusz Kowalski w swoim wystąpieniu pogratulował wyboru szkoły uczniom i wyraził przekonanie, że okaże się ona najlepszą szkołą uczącą rzemiosła w Krakowie.

Dyrektor Szkoły Pani Elżbieta Kosacka zwróciła uwagę na fakt, że szkoła przeżywa chwile przełomowe – w związku z powstaniem Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz dąży do ciągłego rozwoju i umacniania swej pozycji na krakowskiej mapie szkół technicznych i branżowych. Dowodem na to jest wyjątkowo wysoki nabór do klas pierwszych. W tym roku technikum zasiliło ponad 70 pierwszoklasistów, a szkołę branżową ponad 100 osób, co łącznie daje 7 klas pierwszych w tym roku szkolnym.

Po uroczystości ślubowania uczniowie szkoły zaprezentowali znakomity program artystyczny, a uroczystość zwieńczyło otwarcie nowej szkolnej pracowni fryzjerskiej. Profesjonalnie wyposażona sala stworzy uczniom jeszcze lepsze warunki do rozwijania umiejętności zawodowych i nauki zawodu. Jest przestronna, dobrze oświetlona, urządzona zgodnie z zasadami ergonomii. Uczniowie będą zdobywali wiedzę w komfortowych warunkach, dających im bezpieczeństwo pracy i dbałość o zdrowie. Cieszymy się, że udało się dokończyć tę inwestycję, która jest kolejnym krokiem ku przyszłości szkolnictwa zawodowego.

 
Współpracujemy z: