ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > UROCZYSTOŚCI SZKOLNE POŚWIĘCONE PATRONOWI SZKOŁY – NADANIE IMIENIA

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE POŚWIĘCONE PATRONOWI SZKOŁY – NADANIE IMIENIA

W dniu 27 maja 2019 r. w auli szkolnej zebrała się społeczność szkolna – z Panią Dyrektor Elżbietą Kosacką na czele, która powiadomiła wszystkich o ważnym momencie w życiu szkoły, mianowicie o nadaniu Zespołowi Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości imienia Księdza Kardynała Adama Stefana SAPIEHY – Słowo_Dyrektora.

Przybyli również: zastępca Dyrektora MIRiP p. Tomasz Kowalik, Wicedyrektorzy Szkoły – p. Magdalena Piórecka i p. Kazimierz Mastek, Nauczyciele, Wychowawcy, oraz inni pracownicy Szkoły, Uczniowie, Absolwenci zasłużeni na rzecz Zespołu.

Był to historyczny dzień, ponieważ pierwszy raz w budynku przy ulicy Rzeźniczej 4 zostały przyznane odznaczenia „Złota R”, „Srebrna R”, „Brązowa R”.

Kapituła przyznawania tych honorowych odznaczeń zdecydowała 24 kwietnia 2019 r., komu zostaną one wręczone w uroczystym dniu nadania imienia Zespołowi Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie.

Odznaczeni „Złotą R”:

 • p. Elżbieta Kosacka – Dyrektor Szkoły – za wkład w rozwój i budowanie nowej szkoły ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Anna Kaczor – tegoroczna absolwentka Szkoły – za ukończenie szkoły z najwyższym wynikiem – średnią ocen 5,28 i z wzorowym zachowaniem;

Odznaczeni „Srebrną R”:

 • p. Tomasz Kowalik – Wicedyrektor MIRiP w Krakowie – za zaangażowanie na rzecz powstania struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Renata Cisek – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Irena Firlej-Liszka – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Grażyna Marszał – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Kinga Frasik – absolwentka Szkoły – za ukończenie szkoły ze średnią 5,00 i wzorowym zachowaniem,
 • p. Paulina Pałetko – absolwentka Szkoły – za ukończenie szkoły ze średnią 5,12 i wzorowym zachowaniem,
 • p. Katarzyna Chajduga – Przewodnicząca Szkoły – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej, organizację  i prowadzenie wielu inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.
 • p. Piotr Piórecki – absolwent Szkoły – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej, szczególnie za reprezentowanie jej w poczcie sztandarowym;

Odznaczeni „Brązową R”:

 • p. Rafał Matus – – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Wojciech Zgud – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Edward „Emil” Putyra – za zaangażowanie w procesie tworzenia ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Beata Kulma – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym,
 • p. Anna Lenda – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym,
 • p. Aleksandra Korba – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym,
 • p. Julia Czekaj – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym,
 • p. Sebastian Potoniec – absolwent szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym,
 • p. Sara Górka – uczennica – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej,
 • p. Wiktoria Włodarczyk – uczennica – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej,
 • p. Tymoteusz Lenart – uczeń – za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, szczególnie w dziedzinie lekkiej atletyki – skoku w dal.

Wcześniej, już 25 maja 2019 r. podczas Święta Rzemiosła Polskiego, odznaczenia „R” otrzymali:

 • prof. Jacek Majchrowski – Prezydenta Miasta Krakowa („Złota R”) – za życzliwość i wsparcie w procesie tworzenia ZSRiP MIRiP w Krakowie,
 • p. Anna Korfel-Jasińska – Wizeprezydent Miasta Krakowa („Srebrna R”),
 • p. Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości („Złota R”) – za inicjatywę powstania ZSRiP MIRiP w Krakowie oraz życzliwość i wsparcie na drodze jej realizacji.

Patronem Szkoły został Ksiądz Kardynał Adam Stefan Sapieha, wybitna postać, autorytet dla współczesnego młodego i dorosłego człowieka. Jego sylwetkę w bardzo przystępny, a zarazem wzniosły sposób ukazali: p. Rafał Matus – nauczyciel historii i p. Barbara Piotrowska – polonistka i opiekun Teatru Ulica Rzeźnicza.

Święto Patrona Szkoły obchodzone będzie 1 października każdego roku szkolnego, przy okazji którego odbywać się będzie ślubowanie klas pierwszych.

Galeria:

W czasie uroczystości nagrodzono także młodzież biorącą udział w cyklu konkursów poświęconych kard. Sapieże. Oto lista laureatów:

KONKURS PLASTYCZNY

I – Paulina Kowalska – kl. 1 ZWA

II – Magdalena Sierakowska – kl. 3 TT

III – Karolina Rybak – kl. 2 B

KONKURS HISTORYCZNY

I – Szymon Setkowicz – kl. 2 A

II – Klaudia Jurczyk – kl. 2 A

III – Natalia Markowska – kl. 1 A

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

I – Sara Górka – kl. 2 B

II – Maciej Regulski – kl. 1 ZWB

III – Małgorzata Pater – kl. 3 TT

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i tym, którzy uświetnili uroczystości programem artystycznym i wystąpieniami.
Współpracujemy z: