ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Projekty > FERS > WYJEDŹ Z NAMI NA PRAKTYKI DO GRECJI! RUSZA REKRUTACJA!

WYJEDŹ Z NAMI NA PRAKTYKI DO GRECJI! RUSZA REKRUTACJA!

 

Rusza rekrutacja do Projektu „3xS – Szkoła – Staż – Sukces Zawodowy – staże zawodowe dla 30 uczniów w Grecji” (numer projektu 2022-1-PL01-KA-VET-000077251).

Projekt realizowany jest przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie w ramach Programu FERS na zasadach Erasmus+. Partnerem greckim jest szkoła A.SINANIS P.C.  Educational Organization Ipodomi w Salonikach, zintegrowana placówka edukacyjna obejmująca wszystkie poziomy kształcenia średniego i zawodowego. Misją organizacji jest zapewnienie szkoleń i edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie.

 • Projekt skierowany jest do uczniów klas drugich i trzecich Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP w zawodach branży spożywczej: cukiernik, kucharz, piekarz, wędliniarz, branży budowlanej: elektryk, monter sieci i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, branży usługowej: fryzjer, sprzedawca oraz klas drugich i czwartych Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa),
 • Do opieki zostanie oddelegowanych 4 nauczycieli/opiekunów, którzy pełnić będą nadzór nad uczniami na wyjeździe oraz będą dbać o komfort ich przebywania i nauki,
 • Staż uczniów potrwa 2 tygodnie i obejmie praktyki w greckich zakładach rzemieślniczych, centrach i placówkach kształcenia lub w szkołach,
 • Termin wyjazdu: 02.06 – 15.06.2024 r. Okres ten zaliczany jest jako okres praktyk zawodowych,
 • Udział w Projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!
 • Miejsce: Saloniki, Grecja.

Zgłoszenie udziału w Projekcie:

 • wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Szkoły Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub do ściągnięcia z linku poniżej),
 • zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji (do pobrania w Sekretariacie Szkoły lub do ściągnięcia z linku poniżej),
 • Po zakwalifikowaniu do Projektu OBOWIĄZKOWY udział w kursie przygotowawczym przed wyjazdem (językowym, kulturowym, pedagogicznym i zawodowym, które będą odbywać się na terenie Szkoły),
 • Termin składania Formularzy Zgłoszeniowych: 19.01.2024 r. Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie obok sekretariatu w dniu 26.01.2024 r. i dodane na stronie internetowej.

 

DO POBRANIA:

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIOWIE

 

Szczegółowe informacje

 • Staż zagraniczny zapewni młodym ludziom nowe umiejętności i praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii w swojej specjalności na rynku greckim. Po odbytym stażu uczniowie nabędą zagraniczne doświadczenie, w tym przede wszystkim praktyczne umiejętności językowe, niezbędne w ich przyszłej pracy zawodowej,
 • Zakwaterowanie – hotel w centrum miasta,
 • Wyżywienie – śniadania i obiadokolacje, paczki żywieniowe na praktyki,
 • Zapewniamy ubranie robocze,
 • Program kulturowy obejmie zwiedzanie Salonik, stanowiska archeologicznego w Werginie, itd (do ustalenia),
 • Po odbyciu stażu uczniowie otrzymają CERTYFIKAT (w języku polskim i greckim) potwierdzający nabyte umiejętności oraz międzynarodowy dokument EUROPASS.

Zapraszamy do udziału w projekcie!!!
Współpracujemy z: