ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY MATURY

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO I TERMIN POPRAWKOWY MATURY

Wyniki egzaminu maturalnego można sprawdzić w szkole lub OKE od  5 lipca 2022 r.

Termin złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego to 12 lipcaDEKLARACJA EM 2022 Zalacznik 7
 
Termin poprawkowy 23 sierpnia godzina 9.00 (odprawa godzina 8.00!)
Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.
Absolwent, o którym mowa w pkt 3.8.1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.
Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.Współpracujemy z: